Peab kontrakteras för 300 mils vägunderhåll

Driftområde, Tingsryd. Foto: Viktor Nilsson

Peab har erhållit två nya driftkontrakt gällande vägunderhåll för Trafikverket. Totalt rör det sig om trehundra mil statlig väg som kommer att underhållas av företaget de kommande fyra åren med option på ytterligare två år. Kontrakten har ett totalt värde om 360 miljoner svenska kronor. 

Sveriges statliga vägnät är indelat i geografiska områden där varje område består av 55 till 175 mil väg. Bygg- och anläggningsföretaget har nu tilldelats kontrakt för basunderhållet av vägnäten på Strömsund och Tingsryd. Uppdraget som Trafikverkets vägentreprenör för driftområdena startar den 1 september 2023 och sträcker sig över fyra år med möjlighet till option på ytterligare två år. Totalt har Peab driftuppdraget för tjugotre av Trafikverkets vägdriftsområden och är därmed en av de största aktörerna på den svenska marknaden inom statlig vägdrift.

– Att vara delaktig i att vi har framkomliga vägar i Sverige är ett viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare och något vi är stolta över. Som vägentreprenör åt Trafikverket ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget och utföra löpande inspektioner och åtgärder för att värna säkra vägar, säger Andreas Rydbo, regionchef på Peab. 

bild
Andreas Rydbo. regionchef, Peab. Foto: Peab

På Tingsryd och Strömsund har Peab skött driften av vägnäten under flera år och fortsätter nu med det.

Projekten orderanmäls i det första kvartalet 2023