Ökat resande efter Värmlandstrafikens förändringar

Foto: Värmlandstrafiken

Gruvlyckan, Edsgatan och Sommarro, det är några av områdena i Karlstad där fler nu reser kollektivt. Värmlandstrafiks tidiga mätningar på linje 4 och S-linjen visar på ett ökat resande efter linjeförändringarna i december.

I samband med tidtabellsskiftet den 11 december gjorde Värmlandstrafik flera satsningar för öka det hållbara resandet i Värmland. Bland annat sänktes priserna på enkelbiljetter och några busslinjer fick förlängda eller nya dragningar.

I Karlstad skedde flera förändringar i linjenätet och det är på några av dessa linjer som nu Värmlandstrafik gjort en första analys. Fyra veckor före tidtabellsskiftet jämfördes med fyra veckor efter tidtabellsskiftet och de första siffrorna visar på ett ökat resande i kollektivtrafiken.

– Vi förändrade linjenätet för att det skulle bli bättre och attraktivare för fler Karlstadsbor. Det är glädjande att se att fler nu också väljer bussen i de områden där vi gjorde satsningarna, säger Mathias Lindgren som är tätortstrafikchef på Värmlandstrafik.

Ögonblicksbild
Att se trender och förändring vad gäller resande är dock en längre process och dessa tidiga mätningar bör ses på som en ögonblicksbild.

– Vi behöver minst ett halvår på oss för att kunna dra några egentliga slutsatser. Resandet påverkas av många olika faktorer, som väder, årstider och terminstider. Vid en linjenätsförändring behöver också våra kunder tid på sig att hitta sina nya resesätt.

Ökat resande på uppväxlade linjer
Värmlandstrafik har tittat på hur resandet förändrats från hållplatserna i de områden där S-linjen och linje 4 förlängts och erbjudit snabbare och tätare trafik. Fyra veckor före förändringen den 11 december 2022, vecka 45-48, jämfördes med vecka 7, 8, 10 och 11 (vecka 9 undantogs på grund av sportlov).

Så här har resandet förändrats:

  • S-linjens förlängning till Jakobsberg visade ett ökat resande från hållplatserna i området med 33 procent.
  • Linje 4:s förlängning till Edsgatan visade ett ökat resande från hållplatserna i området med 349 procent. För Norra och Västra Stockfallet var ökningen 30 procent.
  • Linje 4:s nya kortare körväg mellan Gruvlyckan och Stora Torget visar ökat resande från Gruvlyckan med 15 procent.

Om satsningarna
Snabbusslinjen (S-linjen) förlängdes från centrum till Jakobsberg och ersatte då linje 3 på motsvarande sträcka. En ny hållplats, Wennbergsparken, öppnades mellan Inre hamn och sjukhuset.

Linje 4 förlängdes från Norra Stockfallet till Edsgatan. Tre nya hållplatser tillkom då på linjen. Bussen började också att trafikera både hållplats Norra Stockfallet och Västra Stockfallet i stället för att hållplatserna trafikeras varannan tur. Därmed fick dessa ändhållplatser 20-minuterstrafik i stället för 40-minuterstrafik under dagtid på vardagar.

Linje 4 fick dessutom en ny kortare körväg via Strand, vilket förkortade restiden mellan Gruvlyckan och Stora Torget med 40 procent. Linjen fick med linjeomläggningen 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag.

Ökning i hela stadstrafiken
Totalt sett har bussresandet ökat i Karlstads stadstrafik med två procent under samma mätperiod. Det tror Mathias Lindgren beror på fler saker än ett förbättrat linjenät.

– Vi är fortfarande i en återhämtningsperiod efter pandemin, där vi ser att fler och fler nu reser med oss oftare. Jag tror också att många upptäckt att våra biljettpriser står sig väl i konkurrens med bilen. I en tid där mycket annat blivit dyrare har vi ju faktiskt sänkta och oförändrade biljettpriser, förklarar han.

Källa: Värmlandstrafiken