Flytt av fjärrvärmeledning i Göta kanal

Foto: FVB

 

 

FVB har fått ett spännande uppdrag med omläggning av fjärrvärmeledningen mellan Norrköping och Söderköping. Orsaken till omläggningen är att en ny förbifart ska byggas förbi Söderköping. Den ska passera under Göta kanal i en ny akvedukt där fjärrvärmeledningen ligger idag.

Den omlagda fjärrvärmeledningen kommer att läggas bredvid det område som ska schaktas för akvedukten. Hela omläggningen behöver ske i sommar, eftersom hela Söderköping blir utan fjärrvärme vid inkopplingstillfället och den måste vara färdig innan man påbörjar bygget av akvedukten.

I Sverige och internationellt är FVB en av de ledande energikonsulterna inom Energi, Industri, Fastighet, El & Automation samt Vatten & Avlopp.