Vinnare av Årets bygge 2023 infrastruktur

Västra Rosersberg — vinnare av Årets bygge 2023. Fotograf: Lina Börjesson

Nu är det klart att Sh bygg har tagit hem det prestigefyllda priset ”Årets bygge” i kategorin Infrastruktur för Västra Rosersberg gata och VA. Entreprenaden genomfördes i nära samarbete med beställaren Sigtuna kommun och slutfördes under 2022. 

Sigtuna kommun gav Sh bygg, sten och anläggning uppdraget att genomföra en utförandeentreprenad vid logistikcentret Västra Rosersberg, i Rosersberg. Projektet innefattade bland annat nybyggnation av över en gata på över en kilometer för tung trafik och gång-, och cykelbanor, VA, el, fiber och fjärrvärmeutbyggnad, dagvattenledningar, bullervall och två stora dagvattendammar.

– Vi har haft ett nära samarbete med beställaren och kunnat hantera saker på ett väldigt bra sätt i projektet. Det kändes som en samverkansentreprenad, trots att det inte var det! Berättar Ulf Ericsson, Entreprenadchef vid Sh bygg, sten och anläggning.

Entreprenör: Sh bygg, sten & anläggning
Beställare: Sigtuna kommun
Projektör: Structor
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Juryns motivering: "Klart före tidplan och inom budget – i detta projekt har man varit överens om det mesta och haft en vilja att prova nytt i det lilla. Det är ett föredömligt anläggningsprojekt där hänsyn tagits till alltifrån biologisk mångfald till att hitta tekniska lösningar som är hållbara över tid."