Tågföretagen: "ge Trafikverket förutsättningar"

Foto: Tågföretagen

Med utgångspunkten i en artikel där Tågföretagen citerades i Computer Sweden i slutet av november lämnar Expressens ledarsida sin dom över Trafikverket. Särskilt framhålls att persontågen inte har fått tidtabeller i tid för att hinna sälja biljetter och att det nya datasystemet har lett till enormt krävande manuellt arbete hos tågföretag, skriver Tågföretagen.

Tidningens slutsats blir att det bästa Trafikverket kan göra är att fokusera sina resurser på underhåll för ett trafiksäkert vägnät och punktliga tåg på existerande spår.

Resonemanget är dessvärre ofullständigt, menar Tågföretagen och fortsätter; Om vi i framtiden ska acceptera fortsatt kraftiga begränsningar för samhällets och industrins utvecklingskraft, så är det möjligen rätt prioritering att låta landets infrastrukturutbyggnad stå still. Men det är ett faktum att transporterna fortsätter att öka. Och det är redan fullt på spåren. Nej, ett par tankar i huvudet samtidigt är att rekommendera i detta skede. För det första – ge Trafikverket förutsättningar att bättre underhålla det vi har samt att säkra upp Trafikverkets leverans av tåglägen i det nya planeringssystemet MPK. För det andra – konstpaus – öka investeringstakten, förklarar Tågföretagen.

Energikrisen och chaufförsbristen har i sig genererat ökade investeringsbehov. Vi ser ett ökande intresse för tågtransporter, i synnerhet i det intermodala transportsystemet, där trailers och containers i allt större utsträckning lyfts över till järnvägen i våra hamnar och på terminaler. Vi har under 2021 till 2022 sett ett tydligt trendbrott. Under första halvåret 2022 ökade godsvolymerna på järnväg med 10,5 procent jämfört med samma period 2021 och det är i det intermodala segmentet det händer. Sjöfart, järnväg och vägtransporter i effektiv samverkan är framtiden. Förutsättningarna är på plats för en fortsatt positiv trend och för denna samverkan inom tunga transporter, där transporteffektivitet blir ett viktigt bidrag till minskad energiförbrukning, ökad klimatprestanda och stärkt konkurrenskraft, fortsätter Tågföretagen.

MSB erbjuder informationssäkerhetsverktyg till näringslivet
Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att utvidga sin struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom offentlig sektor, Infosäkkollen, så att den från 2023 även kan användas av näringslivet. Infosäkkollen är ett helt frivilligt verktyg och syftar till att erbjuda en struktur för uppföljning för att förbättra aktörers förmåga att arbeta med informations- och cybersäkerhet och därigenom stärka totalförsvaret.

Infosäkkollen ska kunna erbjudas främst de aktörer som omfattas av lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och det nyligen antagna NIS 2 direktivet. Dessutom ska myndigheten, från och med år 2025, börja erbjuda aktörerna som valt att delta i Infosäkkollen en struktur för uppföljning av it-säkerhet, it-säkerhetskollen, avslutar Tågföretagen.