Elektrifiering av järnvägsspåren mellan Mora Strand och Lomsmyren

Foto: Trafikverket

Timmertransporterna på järnväg mellan terminalen i Lomsmyren och vidare ut på Dalabanan är en viktig transportnod i norra Dalarna och idag upplevs en kapacitetsbrist på Mora bangård. Trafikverkets projekt innebär att elektrifiering av järnvägsspåren ska ske mellan Mora Strand och Lomsmyren i Dalarna.

Projektet innebär att elektrifiering av järnvägsspåren ska ske mellan Mora Strand och Lomsmyren. Sträckan är drygt tre kilometer lång och sträcker sig genom Mora tätort.
Kapacitetsbristen beror bland annat på att banorna i området förutom Dalabanan inte är  elektrifierade. Därför krävs byte av lok till diesellok på Mora bangård för genomgående transporter. Elektrifiering av sträckan gör det möjligt att använda ellok och att lokbyte inte behöver ske på Mora bangård. En positiv effekt är också att transporttiderna förkortas och att kostnader sänks för tågoperatörer och transportköpare.

Under perioden 22 mars till 23 april sker allmänhetens granskning avseende Trafikverkets förslag till järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen på sträckan Morastrand och Lomsmyren i Mora kommun. Genom att elektrifiera sträckan så kommer ellok att kunna köras hela vägen från timmerterminalen i Lomsmyren och vidare ut på Dalabanan. 

Byggstart är tidigast planerat år 2024, och projektet beräknas att avslutas år 2025.

Källa: Trafikverket