Matti Kivelö korad till Årets Grundläggare 2022

Geokostruktören Matti Kivelö får motta Guldpålen som ett bevis på att han utsetts till Årets Grundläggare 2022. Till vänster Olle Båtelsson, ordförande för Pålkomissionen och till höger Göran Svensson, ordförande för Svensk Grundläggning. De två föreningarna utser pristagaren. Foto:Anders Carlsson

Geokostruktören och egenföretagaren Matti Kivelö har utsett till Årets Grundläggare 2022 och tilldelats priset ”Guldpålen”.
Ur prismotivationen: Pristagaren har ”ett brett och djupt engagemang i projekt, rådgivning och utveckling av stödkonstruktioner, stabilitets- och förstärkningsåtgärder samt i grundläggningsbranschens kompetensutveckling. Precis som pristagarens största spont har varit central för grundläggningen av 102-meters skrapan Sthlm 01 (ett 27 våningar högt kontorshöghus nära Gullmarsplan i Södra Stockholm reds.anm.) har han under många år varit en av de mest centrala föreläsarna i Svensk Grundläggnings grund- och vidareutbildning inom pålning, jordförstärkning och stödkonstruktioner.”
Guldpålen delas ut av Pålkomissionen och Svensk Grundläggning för: ”En epokgörande, eller flera betydande, insatser för teknik inom svensk pålning, spontningsteknik och grundläggning.”
Guldpålen instiftades 1997 av Pålkommissionen och dåvarande Pålentreprenörerna.