Svevia fick fyra-årigt uppdrag av Trafikverket

Svevia ska sköta vägunderhållet inom driftområde Kisa. Foto: Markus Marceric. Foto: Svevia

Under de närmaste fyra åren kommer Svevia att på uppdrag av Trafikverket, fortsätta som vägentreprenör inom driftområde Kisa. Kontraktet är värt cirka 40 miljoner kronor per år och omfattar totalt 1239 kilometer väg.

– Som vägentreprenör är det vårt uppdrag att tillsammans med de åkerier vi samarbetar med, göra vägarna säkra och framkomliga, året om och dygnet runt. I uppdraget ingår även cirka 28 kilometer gång- och cykelvägar, säger Pär Gustafsson, Svevia.

Uppdraget omfattar vägunderhåll på det statliga vägnätet inom driftområde Kisa som geografiskt sträcker sig över kommunerna Linköping, Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Boxholm och Ydre. Vintertid handlar det om att halkbekämpa, ploga och forsla bort snö. Sommartid utförs åtgärder som sopning, slåtter och mindre åtgärder inom vägområdet som utbyte av vägräcken, rensning av vägtrummor, skötsel av skyltar och annat löpande vägunderhåll.

– Vägnätet präglas framför allt av medeltrafikerade riksvägar och mer lågtrafikerade landsvägar. Mest trafikintensivt är det till och från Linköping. Vi märker också av en högre trafikbelastning sommartid då semestrande turister gör att trafiken ut till sommarstugeområdena ökar och det är också många som passerar på väg ner till Vimmerby och Astrid Lindgrens värld.

Inom driftområdet finns tre större trafikrastplatser som ska skötas om och vara tillgängliga året om. Vägnätet består av 221 kilometer grusväg.

– Välfungerande vägar i de mer skogtäta delarna av området är helt avgörande för skogsindustrin och en del av vårt uppdrag är skötsel av grusvägar för att säkra framkomligheten för timmertransporter.

Kontraktet startar den första september 2023 och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår.