Tunstas järnvägsbro över Dalälven ska undehållas

Foto: Sveab

SVEAB Järnväg har fått uppdraget att utföra bättringsmålning av en järnvägsbro i Dalarna. Bron går över Dalälven vid Tunsta i Leksands kommun och arbetet ska genomföras med en ny typ av målningssystem.

Trafikverket genomförde ett antal brounderhåll i Dalarna 2022 och nu har turen kommit till järnvägsbron vid Tunsta i Leksands kommun.
Projektet med järnvägsbron är uppdelat i två etapper och inleds under våren 2023.
Beställare är Trafikverket.

Dessa brounderhåll genomfördes i Dalarna 2022:

  • Väg 536, Bro över Hulån, 1,5 kilometer söder om Skålö, Vansbro kommun
  • Väg 66, Vägport under skidväg vid Sälenstugan
  • Väg 68, Bro över Dalälven, Åsbo, Avesta kommun
  • Väg 70, Bro över Österdalälven (Östra), Leksands kommun

Källa: Trafikverket/Svevia