Nytt beslut - Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan

Roslagsbanan Foto: Gustav Kaiser

Nyligen fattade trafiknämnden beslut om en lokaliseringsutredning som slår fast att Roslagsbanan bör gå via Odenplan vid en förlängning av banan till city.

Under 2017 beslutades det i Sverigeförhandlingen och dåvarande landstingsfullmäktige att Roslagsbanan ska förlängas till city. Det ska ske via en tunnel mellan Universitetet och T-Centralen och nu har en lokaliseringsutredning fastställt vilken ungefärlig väg som rekommenderas. Tunneln kommer att bli cirka tre kilometer lång och börja i området kring Albano.

– Trafikförvaltningen har tillsammans med kommunerna och andra parter utrett olika alternativ för Roslagsbanan till city. Vi har kommit fram till att en tunnel via Odenplan är det bästa alternativet utifrån resenärsnytta, genomförbarhet, kostnad och påverkan på miljön, säger John Söderberg, avdelningschef och ansvarig för investeringsprojekt vid trafikförvaltningen.

Arbetet med projekt Roslagsbanan till city leds av trafikförvaltningen och sker i samverkan med Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun, Österåkers kommun och staten. Andra parter som deltagit i arbetet med lokaliseringsutredningen är till exempel länsstyrelsen i Stockholm, andra myndigheter och allmänheten. Allmänna samråd har hållits under 2021 och 2022.

Fakta –Roslagsbanan till city i korthet

  • Nuvarande utbyggnad av Roslagsbanan stärker banans kapacitet.
  • Genom en förlängning till T-Centralen ökar tillgängligheten mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm.
  • En förlängning avlastar även en hårt belastad sträcka på tunnelbanans röda linje.
  • Samtidigt som trafikförvaltningen förlänger Roslagsbanan byggs många nya bostäder nära Roslagsbanan av kommunerna som medfinansierar projektet.
  • Det är ännu inte klart när byggprojektet startar.

Källa: SL