Mercedes-Benz ska leverera bildata om svenska vägars skick

Foto: Pigoff PhotographY/Unsplash

Trafikverket mäter varje år skicket på det svenska vägnätet med specialfordon som passerar olika punkter vid olika tillfällen. Men nu har man tecknat avtal med Mercedes-Benz om att få löpande data om bland annat beläggningsskador direkt från märkets uppkopplade personbilar.

Trafikverkets nuvarande mätningar ger detaljerad information om vägytans och vägområdets tillstånd samt visar var det finns brister. Informationen används när man planerar åtgärder samt för uppföljning av vägarnas tillstånd.

Problemet är dock att man inte får information om de förändringar som sker mellan mätningarna. Idag finns dock många uppkopplade personbilar med fantastiska sensorer.

– Om vi hämtar anonymiserade fordonsdata från uppkopplade personbilar bör vi kunna få bättre beslutsunderlag och därmed ett bättre vägunderhåll, säger Fredrik Lindström, nationell samordnare för vägytemätningar i Trafikverket.

Utveckling och köp av tjänst i en och samma affär
2022 startade Trafikverket ett projekt för att se om det var möjligt att använda befintliga sensorer i vanliga uppkopplade personbilar för att samla information om beläggningsskador. Nu har man tecknat avtal med tre aktörer, varav Mercedes-Benz Sverige är en, om att både utveckla lösningen och leverera data.

Projektet börjar med att studera skadeområden som inte går att fånga in via vanliga vägytemätningar som potthål, tjälskador och andra vinterskador.

I projektet har tre olika enheter i Mercedes-Benz koncernen samarbetat: Mercedes-Benz Sverige AB, Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH och Mercedes-Benz AG. Data från de upp till 350 olika sensorer som finns på företagets standardbilar kommer att leverera tre olika dataprodukter till Trafikverket: Surface Events mäter ytans skick vad gäller bland annat potthål och sprickor och hur dessa utvecklas över tid. Waviness mäter ytans vågighet över längre segment och Hazard Warning skickar information lokala tillfälliga problem som till exempel dimma, halka, regn eller stillastående bilar.

Informationen skickas helt anonymiserat och bara från bilar vars ägare har gått med på att dela data i bilens ”Mercedes me” app.

– Projektet är helt unikt och detta är verkligen ett intressant sätt att få vara med och arbeta mot en högre trafiksäkerhet på praktisk nivå, säger Daniel Deparis som är chef för Urban Mobility Solutions på Mercedes-Benz AG.

– Våra bilars teknik kommer ju verkligen hela samhället tillgodo genom det här initiativet från Trafikverket. Dessutom kommer våra och myndighetens experter att samarbeta nära och lära sig av varandra.

Fakta om projektet: Projektet genomförs som ett strategiskt samverkansprojekt mellan Trafikverket och Vinnovas strategiska innovationsprogram InfraSweden. Genom en sådan samverkan kommer parterna att kunna ta vara på varandras kunskap, resurser och erfarenhet från att leda och driva innovation och utveckling i syfte att nå projektets mål och nyttor snabbare. Övriga deltagare är, Mercedes Benz Sverige, NIRA Dynamics och Univrses.