Svevia ska bygga om E22 mellan Fjälkinge och Gualöv

Svevia har fått uppdraget att bygga om E22 mellan Fjälkinge och Gualöv som ska breddas till en motorväg. Foto: Schutterstock

Svevia bygger om E22 som ska breddas till motorväg mellan Fjälkinge - Gualöv. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till cirka 507 miljoner kronor.

Genom projektet vill Trafikverket förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på den nio kilometer långa sträckan, från en mittseparerad 2+1 väg till en motorväg med fyra körfält.

För att skapa väl fungerande förutsättningar för lokal- och kollektivtrafik innebär ombyggnationen också utbyggnad av 10 kilometer lokalväg, gång- och cykelvägar samt nya busshållplatser. Vid Bäckaskog anläggs en ny trafikplats som kopplar på trafik från lokalvägnätet samt EKO Stormarknad.

– Projekt lägger grunden för en robust infrastruktur som kommer att betyda ökad trafiksäkerhet för resenärer, pendlare och för näringslivets transporter. Det är en framåtsyftande och efterlängtad utbyggnad av en sträcka på E22 genom Skåne som till största del redan är motorväg, säger Ronny Nilsson, Svevia.

I projektet ingår totalt sex broar varav två är faunapassager för att gynna framkomlighet för djurlivet. För att minska risken för viltolyckor byggs ett faunastängsel läggs hels sträckan. Det kommer även att anläggas infiltrationsområden för att samla upp dagvatten och för att förebygga översvämningar vid kraftig nederbörd.

– Den ena faunabron ska lanseras under järnvägen, ett typ av arbete är alltid tidskritiskt då tiderna för de planerade tågstoppen styr. Annars kommer nog den största utmaningen att vara trafiken. Vi kommer att ha stort fokus på att trygga trafikmiljön både för alla de som behöver använda E22 under ombyggnationen och för våra medarbetare och leverantörer som arbetar på och vid vägen, avslutar Ronny Nilsson.

Uppdraget är en totalentreprenad med beräknad byggstart under våren 2023 och beräknas vara klart under hösten 2025.