Vattentornet Våga - nästan 200 miljoner kronor dyrare än beräknat

Foto: VIVAB

Våga kommer kosta nästan 200 miljoner kronor mer än beräknat. Det nya vattentornet i Varberg har visat sig vara mer komplicerat att bygga och därmed dyrare. Ovanpå det har händelser i omvärlden påverkat kostnaderna kraftigt.

Tornet som ska stå klart 2024 byggs av entreprenören Veidekke på uppdrag av Vivabs anläggningsbolag Varberg Vatten. Den senaste prognosen visar att kostnaderna för projektet ökar kraftigt. Den ursprungliga kostnaden var beräknad till cirka 300 miljoner kronor och nu pekar prognosen på närmare 500 miljoner kronor.

En del av ökningen beror på händelser i omvärlden som har lett till främst prishöjningar på material. Den andra delen handlar om att Våga har visat sig vara mer komplext och därmed dyrare än vad entreprenören räknat fram.

Vi har granskat prognosen för att förstå vad kostnadsökningarna beror på. Vi har också tittat närmare på den ursprungliga kalkylen och konstaterar att priset från start varit för lågt. Vår syn är att entreprenören underskattat Vågas komplexitet vilket påverkar genomförandet av projektet, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på Vivab.

Fokus att få tornet på plats
Avtalet är skrivet så att entreprenören får ersättning för de faktiska kostnader som uppstår i projektet. Entreprenören har inför kontraktstecknande 2020 gjort en kalkyl som legat till grund för beslutet att bygga tornet med den gestaltning som valts.

"Vi är nu i en svår situation med ökade kostnader. Men att just nu avbryta projektet eller välja en juridisk process ser vi inte som ett alternativ", säger Margareta Björksund-Tuominen.

Vivab arbetar nu med ett tilläggsavtal med entreprenören där syftet är att begränsa kostnaderna och öka effektiviteten. Kommunfullmäktige kommer i april att besluta om de ställer sig bakom förslaget att skriva ett tilläggsavtal.

"Vårt fokus är att få ett torn av god kvalitet på plats och att vi håller nere kostnaderna. Det behöver vi göra i fortsatt samarbete med entreprenören", säger Margareta Björksund-Tuominen.

Fakta om Våga: 

Uppdragsgivare: Varberg Vatten (anläggningsbolag) och Vivab. 
Huvudentreprenör: Veidekke. 
Beräknat klart: Juni 2024. 
Ursprunglig totalkostnad 2020: 301 miljoner kronor. 
Prognos våren 2022, totalkostnad: Cirka 390 miljoner kronor. 
Ny prognos 2023, totalkostnad: Cirka 500 miljoner kronor.