Ett gemensamt steg mot nollutsläppsflyget

Foto: kevin woblick/unsplash

ZeroAvia tillkännagav idag att de har undertecknat ett samförståndsavtal med det nordiska energibolaget Fortum för att utforska utvecklingen av infrastruktur för vätgasproduktion och tankning på flygplatser i regionen. Bolagen kommer att samarbeta för att bygga ett nätverk av nollutsläppsflygrutter.

Som en del av samarbetet kommer ZeroAvia och Fortum att undersöka den potentiella utvecklingen av vätgasinfrastruktur på marken på relevanta flygplatser i syfte att ta bort utsläpp från både flyg och det bredare flygplatsekosystemet. Vätgasinfrastruktur på flygplatsen kan också stödja kompletterande trafik från tunga transporter, materialhanteringsutrustning och andra energikrävande system. Eventuella framtida beslut om eventuella investeringar kommer att tas i ett senare skede.

Fortum är ett nordiskt energiföretag som producerar och levererar ren energi, och arbetar tillsammans med industrier för att minska koldioxidutsläppen som en del av övergången till nettonollsamhällen. Fortums kärnverksamhet i Norden omfattar effektiv, CO2-fri kraftgenerering samt tillförlitlig energiförsörjning till privat- och företagskunder. Detta positionerar Fortum starkt för att leverera den kapacitet som krävs för produktion av grönt väte, en avgörande ingrediens för att hantera flygets klimatpåverkan.

ZeroAvia leder kapplöpningen för att leverera nollutsläppsmotorteknik för passagerar- och lasttransporterande kommersiella flygplan med ett mål att certifiera sina motorer först för 9-19-sitsiga flygplan senast 2025, följt av 40-80-sitsiga flygplan 2027.

Med en rik anda av uppmuntrande policyer och mål för införandet av renare flyg, kommer de nordiska länderna att vara bland de första användarna av nollutsläppsflyg.

"Som vätgasnav kan flygplatser hjälpa till att minska klimat- och luftkvalitetspåverkan från flyg och en rad andra operationer. Att anpassa kapaciteten för förnybar energi och sänka kostnaderna innebär klara, men fullt överkomliga, utmaningar för väte som bränsle för rena flygningar. Fortum är väl positionerat som en partner i detta område, med tanke på företagets fokus på ren energi och dess framväxande vätgasledarskap," säger Arnab Chatterjee, Vice President Infrastruktur, ZeroAvia

"ZeroAvia är ledande både när det gäller att demonstrera ren flygning och att bygga modellen för hur vätgastankning kommer att fungera inom flyget. Vi tror att ZeroAvia och Fortum tillsammans kan utforska utmärkta alternativ för ren flygning, både på marken och i luften”, säger Torbjörn Wilén, Senior Manager, Hydrogen Business Development, Fortum.

ZeroAvia har redan demonstrerat sitt världsförsta Hydrogen Airport Refueling Ecosystem (HARE) vid sitt FoU-nav i Kemble i Storbritannien, och arbetar med en rad flygplatser i projekt för att etablera infrastrukturen och verksamheten för att driva nollutsläppsvägar så tidigt som 2025.