karlstadsbuss.se släcks

Bild: Värmlandstrafik

Karlstadsbuss bytte i december 2022 namn till Värmlandstrafik och eftersom Karlstadsbuss nu är en del av varumärket Värmlandstrafik kommer karlstadsbuss.se att släckas ned i slutet av mars. All information om stadstrafiken i Karlstad finns i stället på varmlandstrafik.se.

Karlstadsbuss är sedan 2019 en del av Region Värmland, men har fram tills nu ändå bott kvar på Karlstads kommuns webbplats karlstad.se. All kollektivtrafik i Värmland under ett och samma varumärke. Det blir verklighet under 2023. Med start 11 december började arbetet att smälta samman Karlstadsbuss och Värmlandstrafik under namnet Värmlandstrafik.

Både stadstrafiken i Karlstad (tidigare Karlstadsbuss) och Värmlandstrafik berörs av förändringen. Inte minst med en ny grafisk profil med tydligare koppling till Region Värmland. Störst blir förändringen för Karlstadsbuss som byter namn, något som syns i tidtabellsskiftet då tidtabeller, anslag och information har Värmlandstrafik som avsändare.

För dig som reser med Värmlandstrafik är själva resan i dagsläget inte särskilt annorlunda jämfört med ifjol. Resande kan precis som tidigare resa med både Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks appar och kort och både webbplatser och appar fungerar precis som vanligt.

Källa: Värmlandstrafik