Långt kvar till EU:s mål gällande laddinfrastruktur

Mobil snabbladdning i Sveg under sportlovet minskade risken för laddköer. Bildkälla: Mer Sweden

Nu släpper Gröna Mobilister sin rapport Laddning på väg 2023, som analyserar laddinfrastrukturen ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Utbyggnaden går snabbt på många håll, men bara femtiotvå av tvåhundranittio kommuner uppnår EU:s mål om minst en laddpunkt per tio laddbara fordon.

På länsnivå uppnås målet endast i Jämtland och på Gotland. Stockholms län ligger sämst till. Där går det nästan fyrtio laddbara fordon per laddpunkt. I Sverige som helhet finns ungefär en laddpunkt per tjugofem laddbara fordon.

Generellt sett finns något fler laddpunkter per laddbar bil på landsbygden än i urbana områden, vilket till stor del kan förklaras av att försäljningen av laddbara fordon släpar efter på landsbygden. Över lag är detta mått lågt i pendlingskommuner.

Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson är oroad över att vi inte är i närheten av EU:s mål om en laddpunkt per tio laddbara fordon, och över de stora skillnaderna runt om i landet:

– De senaste åren har antalet laddpunkter ökat i accelererande takt, liksom antalet laddbara fordon. Men nu bromsar försäljningen av elbilar tvärt, sedan bonusdelen av bonus/malus-systemet tagits bort. Jag hoppas att det inte innebär att utbyggnaden av laddinfrastrukturen också bromsar in.

Källa: Gröna bilister