Nu ska Svevia renovera Smögenbron

Smögenbron. Foto: Svevia

Under de närmaste tre åren ska Svevia utföra omfattande broreparationer på Smögenbron. Arbetet utförs för att den mer än 50 år gamla bron ska kunna fortsätta trafikeras av pendlare och turister.

– Bron är sliten och det är flera delar på konstruktionen som behöver renoveras. Hela projektet är fördelat över tre år och ska vara klart i slutet 2025, säger projektchef Tommy Källman, Svevia.

Det första året kommer arbetet framför allt att handla om att förstärka och renovera bropelare samt konstruktionen som finns under brons vägbana.

– Betongen på samtliga pelare behöver renoveras. På en av pelarna ska vi åtgärda skador som finns under vattnet. För att vi ska komma åt de angripna delarna finns Svevias grundläggningsspecialister på plats för att skapa en spontlåda runt den skadade pelaren. Med spontlådan på plats kan vattnet pumpas ur så att renovering och ny pågjutning av betong kan utföras, förklarar Tommy Källman.

Han berättar att det under Smögenbrons vägbana finns en så kallad lådbalk.

– Det är en konstruktion som gör att det går att gå inne i själva brokonstruktionen, till exempel för att kunna utföra broinspektioner. Betongen både i och under lådbalken är hårt angripen och behöver renoveras. För det arbetet bygger vi både en hängställning och en volymställning som vi kan arbeta från. Den skadade betongen bilas bort och hela ställningen kläs in med en tät duk för att inte rester från arbetet hamnar underbron eller i vattnet.

År två utför Svevia kantbalksbyte på brons ena sida och sätter upp ett nytt broräcke. År tre utförs samma arbete på den andra sidan av bron. Uppdraget omfattar även ny belysning, ny asfalt, suicideskydd samt upprustning av brons gång- och cykelbana.

– Varje år måste vi anpassa oss inför semesterveckorna. Anledningen är att då är trafikbelastningen på bron nästan fyra gånger så hög jämfört med en vanlig tisdag i oktober. Planen är att den turisttäta sommartrafiken ska kunna använda bron som vanligt. Däremot kommer trafiken att påverkas under vår och vintersäsongen genom att bara halva bron är öppen och hastigheterna kommer att sänkas, avslutar Tommy Källman.

Reparationen av Smögenbron ska vara klart i slutet 2025. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet är värt cirka 98 miljoner kronor.

Fakta Smögenbron

  • Drygt 400 meter lång betongbro som sträcker sig cirka 35 meter över vattenytan med sju bropelare
  • Knyter ihop ön Smögen med Kungshamn på fastlandet
  • Bron började byggas 1968 och färdigställdes 1970

Källa fakta Smögenbron: Wikipedia