EU-stöd beviljas för dubbelspår Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön

Jakobshyttan-Degerön. Foto: Trafikverket

Ytterligare två delsträckor inom Dubbelspår Hallsberg - Degerön har fått beviljat ekonomiskt stöd från EU och den här gången är det två av de södra delsträckorna som har beviljats ekonomiskt stöd från EU. Stödet delas ut från fonden för ett sammanlänkat Europa.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och den har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Trafikverket bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Dunsjö - Jakobshyttan
Dunsjö-Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg - Degerön. Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Här bygger Trafikverket dubbelspår 5 kilometer dubbelspår, en 260 meter lång järnvägstunnel och ett antal servicevägar. 

Jakobshyttan - Degerön
Sträckan är en del av Dubbelspår Hallsberg - Degerön. Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte och sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Här bygger Trafikverket 13 kilometer dubbelspår och nio broar.  

bild
Dunsö - Jakobshyttan Foto: Trafikverket 

Källa: Trafikverket