Kranbara armeringsställningar till Hamnbanan i Göteborg

De spårbundna godstransporterna till och från Nordens största hamn kommer förbättras genom utbyggnaden av Hamnbanan. Projektets nästsista etapp, Eriksberg - Pölsebo läggs nu under marknivå vilket både frigör markytor för annan exploatering som bostäder och rekreationsytor.

De dubbla järnvägsspåren kommer sträcka sig 1,9 kilometer och sänkas ner i totalt 1,1 km tunnel. Skanska har efter omfattande projektering valt att använda grön anläggningsbetong för att minska miljöpåverkan i projektet. Utöver bergtunnlar, gjuts cut and cover-tunnlarnas bottenplattor och väggar i samma gjutning efter armering utförts från Layher-ställningar.

bild

Effektivt med kranbara ställningar
Layher har i samarbete med Skanska tagit fram lyftbara armeringsställningar med integrerade fästen för kranlyft. Totalt åtta ställningar som är 10 meter långa, med en högsta bomlagshöjd på 7 meter och med 2 meter breda arbetsplattformar, som även möjliggör materialupplag under armering.

– Det är marginell justering av de fasta ställningarna och vi synar alltid ställningen efter lyft. Ställningarna lyfts med tornkran enkelt, väldigt effektivt i jämfört med att bygga och riva varje gång. Både vi och våra underentreprenörer är riktigt nöjda med lösningen. Arbetsställningarna har allt i ett, de är stabila, säkra, har integrerade trappor och kan enkelt lyftas i sin helhet. Vi behöver heller inte förankra ställningarna i vägg eftersom de har inbyggda stöd som gör ställningen mycket stabil. När ställningarna inte används som armeringsställning har ibland använt dem som trapptorn för access, ett väldigt bra komplement, berättar Albin Karlsson, arbetsledare på Skanska.

bild

De huvudsakliga betongarbetena ska stå klara under första halvåret 2023. Läs mer om projektet HÄR!

Säkra ställningar och väderskydd från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Layher Allround och Layher TG 60 formställning ger Mer Möjligheter att utföra arbete före, under och efter formkonstruktion - från en säker och godkänd och beräkningsbar arbetsställning. Layher-koncernen satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium. Ställningsproduktion sker i egna fabriker i södra Tyskland. I Sverige finns tre depåer, i Partille, Upplands Väsby och i Kåge.

Kontakta Layher för mer information.

Foto: Rami Kurdali för Layher AB   Text: Hannah Fhager