Rederiet Samskip - ett startskott för den stora sjösatsningen mellan Göteborg och Europa

Samskip öppnar kortsjötrafik mellan Island och APM Terminals i Göteborg. Foto: APM TERMINALS

5 april anlöper för första gången det islandsägda rederiet Samskip APM Terminals Gothenburg, ett startskott för den stora kortsjösatsningen mellan Göteborg och Europa.

Från och med 5 april 2023 kommer Samskip att anlöpa containerterminalen veckovis till den nyrenoverade kajen, särskilt anpassad för kortsjötrafik. Fartyget seglar därefter vidare till Aarhus, Runavik på Färöarna och vidare till Reykjavik, för att fyra dagar senare anlända till Rotterdam.

”Vi är glada och stolta över att meddela att Samskip har valt att styra om sin rutt via APM Terminals i Göteborg. Det nya anlöpet innebär inte bara en livlina mellan Island och Sverige, utan utgör även startskottet för ett konkurrenskraftigt och hållbart kortsjöerbjudande från nordens största containerhamn till kontinenten”, säger Brian Bitsch, kommersiellt ansvarig på APM Terminals.

”Vi är glada över att lösningen har kommit till stånd och vi ser tydliga vinster med att anlöpa APM Terminals i Göteborg. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder det omfattande järnvägsnätet från containerterminalen till det svenska inlandet. Sjöfart i kombination med järnväg är det absolut mest klimateffektiva sättet att frakta containers och just hållbarhet är ett av de viktigaste fundamenten i vår verksamhet”, säger Kenn Mellgren Operations Manager på Samskip.

”Det är mycket glädjande att vårt arbete med att skapa förutsättningar för välfungerande intraeuropeisk trafik från APM Terminals Gothenburg har gett resultat och vi är redo att möta framtida behov”, avslutar Brian Bitsch.