Linköping City Airport är utvalt av Trafikverket som beredskapsflygplats

Linköping City Airport utsedd till beredskapsflygplats för 2023. Foto: Linköping City Airport

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att omgående skriva avtal med de av regeringen utsedda beredskapsflygplatserna. Linköping City Airport är en av dessa 27 utpekade flygplatser som Trafikverket ska skriva avtal med för 2023.
Överenskommelsen innebär enligt regeringen ”att flygplatserna dygnet runt ska hålla en beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för bland annat hälso- och sjukvården, till exempel ambulansflyg, samt för räddningstjänsten, kustbevakningen, brandflyget samt andra aktörer inom krisberedskap och totalförsvaret”.

Linköping City Airport är en av regeringens 27 utpekade flygplatser som Trafikverket ska skriva avtal med för 2023.

– ”Att ta emot samhällsnyttigt flyg är en oerhört viktig uppgift för oss och vi är glada och stolta över att vi fått fortsatt förtroende från regeringen. Samtidigt ger det en viktig signal om flygplatsens betydelse inte bara för regionen utan även nationellt." säger Camilla Lejon, VD Linköping City Airport.