Dalarö kaj ska renoveras av SVEAB Anläggning

SVEAB Anläggning ska utföra renovering och ombyggnation av Dalarö Kaj.

Entreprenaden består dels av reparation innebärande vattenbilning och lagning av eventuella betongskador. Utöver det ska den gamla kajen rivas för att byggas om på nytt med ny grundläggning och betong.

Beställare: Haninge kommun