Syntetiska träslipers för maximal driftsäkerhet, även i tunnlar

Shinkansen höghastighetståg kräver infrastrukturkomponenter som säkerställer maximal spårtillgänglighet, eftersom den höga trafiktätheten lämnar mycket lite tid för underhållsarbete. Därför utvecklade SEKISUI på begäran av de japanska järnvägarna på 1970-talet FFU-slipers gjorda av syntetiskt trä FFU (Fibre Reinforced Foamed Urethan) som borde matcha eller överträffa träets goda egenskaper, såsom skonsam och säker drift, men som borde öka avsevärt livslängden.

bild

FFU slipers har varit i tillförlitlig, kontinuerlig användning över hela världen sedan 1980, utan att en enda behöver bytas ut på grund av ålder. Som specialslipers för broar , växlar och tunnlar sätter de samtidigt den högsta kvalitetsstandarden bland plastslipers världen över.

FFU slipers är rötsäkra men kräver inte impregnering vilket är miljövänligt och bidrar aktivt till vattenskyddet.

FFU slipers är UV beständiga. De får ingen försprödning och bryter inte. Förutom linjärelasticitet och materialstabilitet även i extrem kyla eller värme och utmärkt vidhäftning i ballasten, möjliggör den säkraste järnvägsdriften även under höga axellaster och hastigheter.

FFU slipers ger ett betydande bidrag till brandsäkerheten då de är självsläckande och flamskyddade (B) enligt EN 13501-1 och rökgasen är klassificerad som giftfri enligt EN ISO 5659-2. Den låga rökutvecklingen (s1) jämfört med andra slipermaterial, bl.a. trä, kan innebära bättre sikt vid brand i tunnel.

bild

Som "flat sleepers" från 10 cm i höjd passar de för de minsta monteringshöjderna. På så sätt kan man enkelt lösa problem med höjdbegränsningar, till exempel i tunnlar eller under broar, och samtidigt uppnå nödvändiga ballasthöjder. Men FFU platta slipers installeras även på ballastfria spår.

bild

bild

Kontakt: delfs@sekisui.de

Besök Sekisuis hemsida HÄR!

 

https://www.sekisuichemical.com/