Klimatfinansiering beviljad för landströmsanslutning

Furetank har fått klimatinvesteringsstöd för att installera landströmsanslutning. Foto: Furetank

Furetank har beviljats ​​statligt och EU:s klimatinvesteringsstöd för att installera landströmsanslutning på ett tankfartyg som för närvarande är i produktion. Finansieringen kommer från Klimatklivet, ett initiativ av Naturvårdsverket och NextGeneration EU.

Fartyget i fråga byggs just nu på varvet i Kina. När den levereras under Q1 2024 kommer den att bli nummer nio i Vinga-fartygsserien designad av Furetank och partners. Furetank har gjort stora investeringar i att utveckla tankfartygen till att bli de globalt mest miljöeffektiva fartygen i sin storlek. Att installera landströmsanslutningen, där Klimatklivet finansierar hälften av kostnaden, kommer att förbättra miljöprestandan ytterligare.

– Det här bidraget är ett mycket positivt svar på vårt miljöarbete, det bekräftar att vi gör rätt. Vi har valt att installera en mycket kraftfull 6,6 kV högspänning landström som till och med stödjer lastpumparna vid lossning. De förbrukar mycket energi som nu kan tillhandahållas via elnätet istället för fartygsgeneratorer. Detta eliminerar alla skadliga utsläpp när man befinner sig i hamn nära tätbebyggt område, säger Jonatan Höglund, nybyggnadsinspektör på Furetank.

Insatsen är viktig, eftersom utsläppen i hamn kan stå för upp till 20 procent av de totala utsläppen i en miljö som ofta är ännu mer känslig för föroreningar och buller än till havs. Om hamnar erbjuder el med tillräcklig kapacitet från gröna och rena källor, har klimatinvesteringen potential att minska CO2-utsläppen med cirka 600 ton per år. En annan positiv effekt är en förbättrad arbetsmiljö ombord då buller och vibrationer reduceras avsevärt. Fartyget kommer att utformas för att passa landströmförbindelsen som planeras i Göteborgs Hamn och som också har fått finansiering från Klimatklivet.