Batteridrift - stark trend inom tunnelbyggnad

Daniel Risbeck. Foto: Simon Matthis

Digitalisering och elektrifiering är sedan flera år megatrender inom tunnel- och gruvbranschen, men de betyder vitt skilda saker beroende på verksamhet, alltifrån minskad pappersexercis till omställning av bränsle från diesel till el. 

Daniel Risbeck på Normet, en finsk tillverkare av tunnelmaskiner och utställare på Bergdagarna, behöver ingen betänketid när han får frågan vilka de stora trenderna i tunnelbranschen är just nu:

– Batteridrift, säger han sekundsnabbt.

Daniel Risbeck, som arbetar från Karlstad mot den norska marknaden, berättar att han redan nu säljer mer batteridrivna tunnelmaskiner än dieseldrivna på den norska marknaden.

– Inköpspriset är högre, men drift- och under underhållskostnaderna lägre, och investeringen återbetalar sig snabbt.