Travers förenklar underhållet av Krångede vattenkraftverk

Med en tidigare lösningen tog det oss två veckor att stänga av vattenvägen till en av turbinerna för att kunna utföra underhåll. Foto: Dematek

Sveriges äldsta underjordsvattenkraftverk i jämtländska Krångede har genomgått en omfattande modernisering. Som en del i det har Dematek monterat en travers som används vid avstängningen av vattenvägarna till kraftverkets turbiner när de behöver underhåll.

Krångede Vattenkraftverk ligger vid Indalsälven i östra Jämtland mellan Sundsvall och Östersund. Det ägs av Fortum och är idag Sveriges femte största vattenkraftverk med en årlig produktion på 1 700 GWh.

En av de äldre lösningarna som inte längre höll måttet var avstängningen av vattenvägarna till kraftverkets turbiner. Dessa behöver med jämna mellanrum tömmas på vatten för att Fortum ska kunna utföra nödvändigt underhållsarbete. Den tidigare lösningen var både krånglig, tidskrävande och riskfylld.

– För att kunna stänga av vattenvägarna till turbinerna på ett säkert och mer effektivt sätt har vi byggt en lång tillfartstunnel 40 meter under marken där traversen placerats. Kranens uppgift är att lyfta ner avstängningsluckor i berget som används till att tömma turbinerna. Varje lucka väger 8 ton, är 7 meter lång och 2,5 meter hög. Att montera en travers i en bergtunnel innebär också stora utmaningar. Exempelvis behöver kranbanan vara så bred som möjligt för sitt ändamål utan att tunneln blir allt för hög, säger Marcus Hautakoski, projektledare på Fortum.

Att välja Dematek som partner för traversprojektet var ett enkelt beslut för Fortum:

– Vi fick flera bra anbud i upphandlingen, men Dematek kändes som det givna valet. Vi har samarbetat med dem förut och det är en stor vinning att företaget och teknikerna finns i närheten. Eftersom det här projektet svårplanerat behöver vi ha en flexibel partner som finns till hands trots ett tidsschema i ständig förändring, säger Marcus Hautakoski.

Traversprojektet inleddes under hösten 2020 och den sista insatsen gjorde Dematek i januari 2022. Flera tekniker från Dematek var på plats och en av dem var Håkan Davidsson.

– Vårt arbete utfördes i flera steg. Fyra luckschakt behövde byggas och när Fortum färdigställt ett av dem monterade vi traversen. De vill då göra ett test för att se att allt fungerade som det skulle med lyft av de nya luckorna och vi fick därefter temporärt montera ner traversen inklusive hela kranbanan. Efter två veckors framgångsrikt testande fortsatte Fortum att spränga sig in i berget för att förlänga tunneln och sätta dit ytterligare dammluckor. När det var klart fick vi slutligen montera upp traversen och kranbanan på nytt. Vi stötte på några mindre hinder på vägen, men på det stora hela gick allt väldigt bra.

Att få traversen på plats har haft en enorm betydelse för Fortum.

– Med den tidigare lösningen tog det oss två veckor att stänga av vattenvägen till en av turbinerna för att kunna utföra underhåll. Samtidigt var vi tvungna vi stoppa de två intilliggande turbinerna eftersom det krävdes dykare i vattnet. Samma tid behövdes sedan för att lyfta bort avstängningen efter utfört underhållsarbete. Nu tar det oss istället max en dag att få alla avstängningsluckor på plats och en dag för att få upp dem - utan produktionsstopp på intilliggande turbiner, säger Marcus Hautakoski.