Bristfälliga och föråldrade data om arsenik i berget

Jenny Andersson.

På Bergdagarna 2022 presenterades en kavalkad av forskningsprojekt inom BeFo, Stiftelsen bergteknisk forskning. Bland annat berättade Jenny Andersson, projektledare för forskningsprojektet ”Miljö- och hälsofarliga ämnen i bergmaterial – fallstudie Arlanda – Rosersberg”, att det finns relativt höga halter av arsenik i berggrunden i Arlanda med omnejd, och den data som finns tillgänglig om arsenik är från 70-talet.

- Det finns alldeles för lite data, sade Jenny som påpekade att arsenik är både karcinogent och toxiskt.

Arsenik är ofta inte heller synligt, vilket gör det svårt att kartlägga.

–Det kan damma och laka, och det är också ett mobilt element.

Att data är så föråldrade är särskilt allvarligt eftersom det finns ambitiösa planer på att bygga mycket helt nya stadsområden här.

–Om vi ska bygga här i framtiden måste vi ha koll på arseniken, sade hon som efterlyste ”en snabb kunskapsuppbyggnad”.