Bygger två mil fjärrvärmeledning

Styrud medverkar med schaktfria lösningar på vissa delsträckor. Foto: Styrud

Gävle Energi och Sandviken Energi bygger i samverkan FELIX, en fjärrvärmeledning som förenar fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Genom att binda samman kommunerna med en gemensam ledning får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor. Den nya fjärrvärmeledningen blir drygt två mil lång och går huvudsakligen genom skogarna mellan Gävle och Sandviken.

Styrud medverkar i projektet med schaktfria lösningar på en del sträckor, som i Forsbacka, utanför Sandviken, där hammarborrning är den valda metoden för att förlägga skyddsrör under tre vägar, samt under järnvägen. Stor fördel med schaktfritt – att vägen förblir intakt och man minimerar risk för sättningar. Sammanlagt rör det sig om 191 meter hammarborrning i dimension 813 millimeter och 27 meter i dimension 323 millimeter.

– Ungefär hälften är klart. Det rullar på bra och återstår ca 2 veckors jobb i den här vändan, meddelar Styruds projektledare Andreas Nilsson. Sedan kommer vi tillbaka längre fram för borrningen under järnvägen.

Första spadtaget till projekt Felix togs i maj 2022 och beräknas i sin helhet att vara klart senast i april 2024.