Svenska Bergteknikföreningen står som värd för WTC 2025 i Stockholm

Förbifart Stockholm är en av de objekt som kommer att visas upp under WTC 2025. Foto: Holger Ellgaard

Världens största kongress för tunnel- och undermarksbyggande, WTC 2025, kommer till Sverige 2025 och Svenska Bergteknikföreningen står som värd. Det är första gången någonsin som den här kongressen anordnas i Sverige. World Tunnel Congress samlar världens alla experter inom undermarksbyggande. Sverige var med när ITA, International tunnelling and underground space association, bildades 1974. Idag har ITA en konsultativ status hos FN där Svenska Bergteknikföreningen representerar S–verige.

– Vi är oerhört stolta över att få möjligheten att visa upp Sverige som ett föregångsland vad gäller metod och teknik för en hållbarare värld, säger Per Vedin, ordförande för Svenska Bergteknikföreningen

WTC 2025 kommer att hållas i Stockholm på Stockholmsmässan. Planeringen sker i nära samarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Visit Stockholm och Stockholmsmässan. När kongressen hålls kommer många projekt att gå att besöka som Förbifart Stockholm och nya tunnelbanan. Men även utvecklingen av gruvindustrin och befintliga anläggningar som kungliga bibliotekets bergrum.

– Vi har med glädje stöttat Svenska Bergteknikföreningen i deras ansökan. Visit Stockholm har bland annat som uppgift att synliggöra Stockholm som en fantastisk plats för vetenskapliga möten. Det gör vi genom att lyfta Stockholm som kunskapsstad och därmed attrahera internationella kongresser som World Tunnel Congress med cirka 2000 deltagare och 200 utställande företag, berättar Louise Nordenskjöld, projektledare på Visit Stockholm.

Idag är redan ett 30-tal personer engagerande från alla delar av branschen men också företrädare från Sveriges största universitet. För att underlätta genomförandet kommer representanter för WTC 2025 att delta på kommande kongresser 2023 i Grekland och 2024 i Kina.