Forsebron byggs om till det bättre

Foto; Mölndal.se

Nu startar arbetet med att bygga om den gamla Forsebron. Den nya bron blir bredare och får en rakare sträckning som gör det lättare och säkrare att gå, cykla, åka buss och bil över bron. Innan den nya bron är på plats kan det bli stökigt för de som rör sig i området när bron stängs av.

Ett omfattande arbete med många moment

Ombyggnationen av Forsebron är en del av det stora arbetet med att rusta upp forsen i Kvarnbyn och Forsåker. Upprustningen görs för att minska risken för översvämningar, göra vattnet mer tillgängligt och förbereda för vattenkraft.

Arbetet med bron är omfattande med många delar.

Vi kommer riva den befintliga bron och grundlägga för de nya rören som ska ned under bron. Vi kommer också renovera dammen intill. Sedan bygger vi upp en ny bro från grunden, berättar Mattias Andersson, Projektledare på Mölndals stad.

Den nya bron kommer bli bättre med en rakare sträckning som gör det lättare och säkrare att ta sig över forsen.

Det kommer att vara lite stökigt för de som rör sig i området under byggnationen. Bron kommer att vara avstängd i uppemot ett år. Men när arbetet är klart kommer det att bli en betydande förbättring, säger Mattias.

Under byggtiden kommer bil- och kollektivtrafiken att ledas om. För gående och cyklister kommer det finnas en temporär gång- och cykelbro alldeles intill Forsebron.

Så kommer du fram när bron byggs om

En tillfällig buss trafikerar Rygatan till Mölndals station.

Fotgängare och cyklister får en tillfällig bro strax ovanför nuvarande Forsebron.

Biltrafikanter som bor i Kikås/Ryet tar sig ut på Pixbovägen och vidare till Kvarnbygatan. Bilister som bor i Hulelyckanområdet kör via Fågelbergsgatan ut till Gamla Riksvägen

Kollektivresenärer påverkas genom att busslinje 751 får en ny sträckning. Två busshållplatser på Rygatan trafikeras inte längre av 751:an. Istället kommer en minibuss att hämta upp resenärer och köra till Kvarnbygatan-Mölndalsbro under dagtid på vardagar.

En mer synlig fors med kontrollerad kraft

När upprustningen av forsen är helt klar kommer vattnet inte längre vara dolt i kulvertar under mark, utan vara mer synligt, tillgängligt och effektfullt belyst hela vägen från Kvarnbyn och genom Forsåker. Längs med ån blir det ett promenadstråk med platser för avkoppling.

Då är det klart

Arbetet som påverkar just bron startar i augusti 2022. Det är ganska många olika moment som ska göras, men en ny bro ska vara på plats senast hösten 2023. Hela arbetet med forsen ska vara klart 2024.