Förändringar i lagen om allmänna vattentjänster

Nya krav på vattentjänstplaner i kommunerna. Arkivbild

Nu har riksdagen fattat viktiga beslut om förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster. Krav på vattentjänstplaner och större flexibilitet för kommunerna blev resultatet, men riksdagen röstade nej till regeringens förslag om kontroller av små enskilda avlopp.

– Vattentjänstplanerna är oerhört viktiga för kommunernas arbete med vattenförsörjning och hantering av ökad belastning av dagvatten vid skyfall. Vi vet att hundraårsregn kommer att komma mycket oftare än vart hundrade år, så det är bra med krav på vattentjänstplaner i kommunerna, säger Caroline Harrå, branschutvecklare på VVS-Fabrikanterna.

– Vatten och avlopps-frågorna är äntligen en del av dagordningen och även om många delar i beslutet är bra, så är det tyvärr inte tillräckligt. När det gäller beslutet om obligatoriska avloppskontroller röstade riksdagen nej till regeringens förslag, vilket var förvånande. Över hela landet förorenas brunnar och badsjöar av orenat avloppsvatten, ofta på grund av dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Nu får vi hoppas att laguppställningen i regering efter valet inser vikten av detta och inte släpper frågan, säger Caroline Harrå.