WithSecure grundar AI-Net i Europa

Säkerhet spelar en nyckelroll i Europas digitala utveckling, Foto: WithSecure

WithSecure, tidigare känt som F-Secure Business, har varit med och grundat AI-Net, ett europeiskt forskningsprojekt som involverar 90 organisationer vilka arbetar för att stödja den digitala transformationen i Europa.

Digital transformation förväntas på många sätt forma framtiden för Europa och andra länder över hela världen. En makroekonomisk analys sponsrad av EU-kommissionen* förutspådde att högeffektiva, omvälvande teknologier skulle kunna bidra till en 14 procentig-ig ökning av Europas bruttonationalprodukt från 2017 till 2030, men endast om de stöds av specifika åtgärder och investeringar.

– Säkerhet är en sådan form av stöd som hjälper till att säkerställa en hållbar användning av framväxande teknologier, enligt WithSecure Chief Technology Officer Christine Bejerasco.

– Säkerhet är inget vi har råd att försumma eller underinvestera i om vi förväntar oss att skörda frukterna av ny och framtida teknik. Vi har gång på gång bevittnat de cybersäkerhetsproblem som hopar sig när en ny teknik som inte har byggts med säkerhet i åtanke får en bredare användning. Ingen vill finna sig i en situation med att äga flertalet teknologier som både ökar attackytan och exponeringen ytterligare för brottslingar och andra motståndare. Denna enkla verklighet kopplar samman framgången för Europas digitala transformation med cybersäkerhet.

AI-Net är ett offentlig-privat partnerskap på 80 miljoner euro med 90 företag, forskningsorganisationer och universitet från Tyskland, Sverige, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Polen. Projektet drivs under CELTIC-NEXT, EUREKA-klustret för nästa generations kommunikation för ett säkert, pålitligt och hållbart digitalt samhälle, och är delvis offentligt finansierat av forskningsdepartementen/-byråerna BMBF (Tyskland), VINNOVA (Sverige), Business Finland (Finland), BPI (Frankrike), National Centre for Research and Development (Polen) och Innovate UK (Storbritannien).

Deltagarna inkluderar Nokia Bell Labs Frankrike, Institut Mines Telecom/Telecom Paris, INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), CNRS Centre National de la Recherche Scientifique, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., Airbus Defence and Space Oy, Insta Advance Oy, Technische Universität München – LKN, Fraunhofer FOKUS, Technical University Berlin, DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz), Ruhr Universität Bochum, med flera.

WithSecure är en nyckelpartner i delprojektet AINET-ANTILLAS, som syftar till att påskynda digital transformation i Europa med intelligent och säker nätverksautomation.