Så ska framtidens dricksvattenuttag från Göta älv skyddas

Göta älv – en viktig dricksvattenresurs. Foto: Johnér Bildbyrå/Mikael Svensson.

För att skydda dricksvattnet för många av Göteborgsregionens invånare, har Länsstyrelsen beslutat att Göta älv och Vänersborgsviken blir ett vattenskyddsområde med föreskrifterBeslutet är taget efter ansökan från kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, representerade av Göteborgsregionen.

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern. Arbetet med att ta fram vattenskyddsområdet har pågått under lång tid och innebär ett nödvändigt skydd inför framtiden.

– Det är kanske den viktigaste vattenresursen vi har i Västra Götaland, säger Roger Rudolfsson, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Därför är det här ett mycket viktigt skydd, för att minska risken för påverkan från miljöskadliga föroreningar och utsläpp.

Vattenskyddsområdet omfattar en inre och en yttre skyddszon. Inom den inre skyddszonen kommer det finnas föreskrifter för verksamheter som hanterar och lagrar petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsofarliga produkter.