Klimatförbättrad betong kan sänka CO2-utsläppen med 500 000 ton

Foto: Billy Huynh/Unsplash

Klimatförbättrad betong har i Sverige en enorm och outnyttjad potential eftersom idag byggs det relativt lite med den. I Thomas Concrete Groups Hållbarhetsredovisning för 2021 framgår det att i andra länder har byggbranscher kommit mycket längre i att använda alternativa bindemedel i betong.

–Om vi under 2020 skulle använt klimatförbättrad betong med 50 procent lägre koldioxidavtryck i hälften av alla svenska byggprojekt, hade vi minskat CO2-utsläppen med 500 000 ton. - säger Karin Gäbel, Hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Klimatförbättrad betong är relativt nytt i Sverige. Faktum är att det är en så outnyttjad möjlighet att det ännu inte ens finns någon branschdata över hur mycket som producerats. Vad vi vet däremot är den totala producerade volymen av betong.

500 000 ton minskat CO2-utsläpp
Under 2020 producerades 6 226 000 kubikmeter betong i Sverige. En förvånande liten del av detta var klimatförbättrad betong. Om man leker med tanken att hälften av all denna betong hade varit en klimatförbättrad betong där en andel av cement hade ersatts med alternativa bindemedel till 50 procent, skulle CO2-utsläppen minskat med 500 000 ton under ett år. Tyvärr har den möjligheten inte utnyttjats av byggbranschen.

Förutsättning för industrins klimatomställning
I modern tid har betongens bindemedel till största delen utgjorts av cement, som i sig bidrar till stora CO2-utsläpp. Men under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att ersätta cementen med alternativa bindemedel som t ex stenkolsflygaska eller slagg från stålindustrin. I den senaste hållbarhetsredovisningen visas det att Thomas Concrete Group i sin verksamhet i andra länder kommit långt och till exempel i Tyskland användes 49 % alternativa bindemedel.

–En betong som idag ger lägre och på sikt inga koldioxidutsläpp är en förutsättning för industrins klimatomställning, säger Karin Gäbel, Hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Först med klimatförbättrad betong
Redan 2006 startade Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, med provningar för att delvis ersätta cement med stenkolflygaska som bindemedel och levererade dessa produkter till Norra länken i Stockholm. Fram till 2011 fortsatt företaget att leverera betong med stenkolsflygaska till olika byggprojekt i landet. Under 2012 lanserade Thomas Betong sitt gröna erbjudande och är idag den i Sverige som producerar mest klimatförbättrad betong med upp till en halverad klimatpåverkan.

–Det blir avgörande att få flera kunder och beslutspåverkare, så som arkitekter, fastighetsutvecklare, entreprenörer och kommuner att förstå vikten av att bygga med klimatförbättrad betong. Potentialen är enorm, fortsätter Karin Gäbel.

Thomas Concrete Group driver utvecklingen av betongbranschen genom forskning om nya alternativa bindemedel för att även i framtiden ersätta cement och minska klimatpåverkan. Samtidigt pågår det ett intensivt och målinriktat arbete för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.