Snittkostnaden för en vattenskada är 49 700 kronor

Vattenskador är kostsamma. Foto:

Nu är det kartlagt hur mycket vanliga vattenskador i villor och kostar lägenheter, tack vare ett samarbete mellan Vattenskadecentrum och Christian Mattsson, doktorand vid LTH. Under ett seminarium idag på Nordbygg presenterades fakta och siffror.

Alla vet att vattenskador är kostsamma, men hur kostsamma de är, har ingen riktigt kunnat utröna förrän nu. Genom intervjuer och analyser av tillgängliga uppgifter från Svensk försäkring, Vattenskaderapporten, försäkringsbolag, enskilda förvaltare och bostadsbolag, samt kommuner, stat och regioner har Christian Mattsson fått fram intressanta siffror.

– Snittkostnaden totalt sett för hem, villor, fritidshus, företag/fastighet är 49 700 kronor per skada. När det gäller lägenheter ligger snittskadan på mellan 80 000 – 133 000 kronor. Självrisken för vattenskador ligger mellan 3 440 kronor och 10 000 kronor per skada. Väger man samman skadestatistik relaterat till ålder på byggnader, är snittkostnaden för avskrivning och åldersavdrag 9 700 kronor till 26 100 kronor, berättar Christian Mattsson.

Forskningsprojektet pågår till 2023 och genomförs vid avdelningarna för installationsteknik och byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola.

Just åldersavdrag är intressant med tanke på att de flesta vattenskador orsakas av åldrade, sönderrostade ledningar, enligt den senaste statistiken i Vattenskaderapporten. Rapporten är sammanställd av Vattenskadecentrum, som är en sammanslutning av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar tillsammans för att förhindra vattenskador. Sedan 1977 ger man ut Vattenskaderapporten, som är 2021 sammanfattade drygt 40 000 vattenskador i hus och lägenheter, var skadorna inträffar och vad de beror på.

– Årets rapport visar bland annat att flest vattenskador sker i köket. Den största boven i dramat när det gäller vattenskador är läckage via ledningar, men inte på grund av fusk, utan på grund av åldrade, sönderrostade ledningar, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.