Luleå tekniska universitet utbildar vatteningenjörer

Nya medarbetare en utmaning för urbana vattensystem. Arkivbild

En ny civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet ska bidra till återväxten av nya vatteningenjörer till den svenska VA-branschen. Enligt programansvarige Ico Broekhuizen kommer studenterna få en detaljerad kunskap om de stora utmaningarna inom urbana vattensystem.

En av VA-branschens stora utmaningar nu och i framtiden är att rekrytera tillräckligt med nya medarbetare. I syfte att bidra med fler kunniga vatteningenjörer till VA-branschen har Luleå tekniska universitet därför tagit initiativ till en ny civilingenjörsutbildning i vattensystem och miljö. Utbildningen startar under höstterminen 2022.

– I våra kontakter med VA-sektorn i Sverige så såg vi att det finns ett stort behov av fler vatteningenjörer och att behovet förväntas öka ytterligare i framtiden. En kartläggning av Svenskt Vatten visar att det idag endast utbildas hälften så många vatteningenjörer som behövs, så det är dags att börja utbilda fler!

– Ingenjörerna behövs eftersom VA-sektorn står inför flera utmaningar: vi måste anpassa våra städer till ett förändrat klimat, vi behöver ställa om till en cirkulär avloppshantering där vi tar tillvara av resurser såsom växtnäring, energi/värme och vattnet själv, det finns allt högre miljökrav, och det finns en del åldrande infrastruktur som är i behov av renovering eller ombyggnation. Att lösa utmaningarna är livsviktigt för vårt samhälle. Internationellt pågår det också befolkningstillväxt och urbanisering, vilket betyder att urbana vattensystem ska försörja allt fler människor.