Företag tar hem outsourcad IT

Tryggare med en europeisk leverantör av molntjänster. Arkivbild

Insourcingtrenden håller i sig och ökar jämfört med föregående år, samtidigt som outsourcingmarknaden i Sverige präglas av fortsatt stabilitet. Därutöver finns en tilltro till att molntjänster kan bidra till ökad säkerhet när den egna förmågan inom cybersäkerhet inte räcker till. Det visar årets nordiska IT-sourcingstudie från PA Consulting och Whitelane Research, som är den största kundundersökningen i sitt slag. I årets undersökning anger 21 procent av de tillfrågade att de avser ta hem tidigare outsourcad IT, vilket är en ökning med 7 procent från i fjol.

– Insourcing-trenden är främst ett resultat av att kunderna vill arbeta fortare och äga resultatet av den utveckling som sker. Ofta avser insourcingen utveckling av kundnära tjänster som till exempel appar, säger Peter Wardell, IT-sourcing expert med ansvar för den svenska delen av undersökningen på PA Consulting.

– Undersökningen visar vidare att säkerhet är en drivkraft för att börja använda sig av molntjänster, tillägger Peter Wardell. 

Hela 87 procent uppger att de behöver stärka sin egen förmåga inom cybersäkerhet och en majoritet av respondenterna anser att molnleverantörer har en god förmåga att vägleda i säkerhets- och regelverksfrågor. 40 procent av de som planerar att flytta en betydande andel av sina IT-tjänster till molnet upplever att det kan bidra med ökad säkerhet. Samtidigt antyder flera att det skulle kännas ännu tryggare med en europeisk leverantör av molntjänster som ett alternativ till dagens amerikanska.

– Risken för cyberhot är helt klart ett nytt område som kommer att påverka företagens sourcingstrategier framöver till molntjänsternas fördel. Men lagstiftningen som stödjer sådana lösningar har dessvärre inte hunnit ikapp, tillägger Peter Wardell.

Generellt sker ökningen av molntjänster främst inom företagens applikationsportföljer. Inom två år planerar 1/3 av alla företag i studien att drifta minst 50 procent av verksamhetens applikationer i molnet. Vad gäller kundernas uppfattning av leverantörerna toppar TCS även årets kundnöjdhetslista.

I grund och botten handlar kundnöjdhet om att få det man betalar för. De som jobbar nära sina kunder och är snabba på att leverera på kundens önskemål är de som får högst betyg, avslutar Peter Wardell.