Äntligen öppnar Götatunneln fullt ut

Öppnandet av Götatunneln kommer att förbättra framkomligheten i hela trafiksystemet. Foto: Trafik Göteborg

Nu öppnar Götatunnelns båda rör och trafiken återgår till det normala. Under snart ett års tid har förstärkningsarbetet i Götatunneln pågått inför bygget av Västlänken, som kommer att passera ovanpå Götatunneln på två ställen. Det norra tunnelröret har därför varit stängt sedan dess, och trafiken i tunneln har istället dubbelriktats i det södra röret. Arbetet har förlängts vid flera tillfällen. Dels på grund av att Trafikverket inte har fått bedriva nattarbete i tunneln, dels på grund av brister i den senaste gjutningen. Inom kort dock förstärkningsarbetet klart och Götatunnelns båda rör öppnar igen.

Inom kort är alltså Götatunneln helt öppen igen och trafiken återgår till det normala. Då öppnas också de på- och avfarter i anslutning till Götatunneln som har varit stängda under förstärkningsarbetet. Det handlar om påfarten till Götatunneln från Lilla Bommen-motet och avfarten från Götatunneln mot Järntorget. Dessutom försvinner begränsningarna i Fiskhamnsmotet för resenärerna från Stenafärjorna. Öppnandet av Götatunneln kommer att förbättra framkomligheten i hela trafiksystemet.