Dämpare säkrar infrastruktur vid jordbävningar

Magnus Lizell med den hydrauliska dämparen. Foto: Dellner Dampers

Allt eftersom mer infrastruktur byggs i seismiskt aktiva områden över hela världen ökar också kraven på att broar och andra byggnader ska ha skyddsanordningar som gör att de står emot jordbävningar. Efter tre års utvecklingsarbetet lanserar nu Dellner Dampers i Flen en ny generation seismiska dämpare med extrema egenskaper, och som är specifikt designad för att skydda broar och byggnader vid kraftiga jordbävningar.

Den hydrauliska dämparen har unika egenskaper när det gäller att på ett effektivt sätt omvandla extrema mängder rörelseenergi till värme. De har länge använts i fordon och i andra krävande sammanhang där man vill kunna stabilisera rörelse på ett förutsägbart sätt.

Med den nya familjen seismiska dämpare, Strucpro tar Dellner Dampers i Flen kliv för att stabilisera rörelseenergi i nya sammanhang. Företaget startade med att leverera dämpare till ASEAs lokomotiv på 60-talet och även om dämpare till tåg har stått för den största delen av utbudet är broar inget nytt applikationsområde. Dellner Dampers vibrationsdämpare till kabelbroar sitter idag på cirka femtio broar över hela världen, inklusive två av världens längsta: the Yavuz Sultan Selim Bridge i Istanbul,Turkiet och the Russky Bridge i Vladivostok, Ryssland.

Magnus Lizell är Research & Development Manager och den som lett teamet av ingenjörer och konstruktörer som utvecklat den nya seismiska dämparen, som nu lanseras globalt.

– När vi började utvecklingsarbetet frågade vi oss: vilka produktegenskaper behövs för en ny generationen av dämpare? Vi insåg att vi kunde dra nytta av vår långa erfarenhet av dämpare till tåg, kabelbroar och elproduktion där lång livslängd och ett kompakt format är viktigt, förutom själva dämpningsförmågan, berättar Magnus Lizell.

Resultatet av tre års intensivt utvecklingsarbete blev StrucPro, en flexibel plattform för hydrauliska dämpare i spannet 500-2500 kN, designade specifikt för att hantera de enorma krafter som uppstår vid en jordbävning. Skyddet från de seismiska dämparna kan vara avgörande om byggnaden, eller bron, står kvar efter en jordbävning och fortfarande kan användas, vilket underlättar transporterna i det fortsatta räddningsarbetet.

Utvecklingsarbete har skett på huvudkontoret i Flen, där dämparna också kommer att tillverkas för att kunna ha den kvalitetskontroll som krävs.