Farleden i Götaälv öppnas åter

Misslyckad sprängning stängde farleden vid Götaälvbron. Foto: Max Hjalmarsson

Efter ett intensivt arbete kunde farleden vid Götaälvbron i Göteborg öppnas igen. Det var ett brostöd skulle sprängas under rivningsarbetet med Götaälvbron. Sprängningen gick inte enligt plan och innebar att stora betongblock från brostödet låg kvar i anslutning till farleden. Eftersom det fanns risk för att ett fartyg som kommer ur kurs skulle kunna skadas av de kvarvarande delarna av brostödet kunder farleden inte öppnas som planerat i måndags.

– Vi ser allvarligt på den här akuta händelsen, som har fått mycket stora konsekvenser för sjöfarten, säger Christer Niland, chef för Stora projekt på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Under de senaste dagarna har det pågått ett intensivt arbete dygnet runt för att riva och forsla bort de delar av brofundamentet som har funnits kvar i anslutning till farleden. Det senaste mätningarna visar att farleden är säker att trafikera igen.

– Det innebär att sjöfarten kan trafikera farleden igen, säger Christer Niland.