Fördjupade farleden in till Hargs Hamn invigd

Sjöfartsverket inviger nya farleden in till Hargs Hamn. Foto: Hargs Hamn

Nu är den nya och djupare farleden in till hamnen invigd. Det är Sjöfartsverket som bjudit in till bandklippning i Folkets Hus Hargs Hamn. Evenemangets inledningstalare var Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén som även ansvarade för bandklippningen.

Övriga talare var Einar Schuch - Regionchef Trafikverket, Jacob Spangenberg - ordförande kommunstyrelsen Östhammar, Peeter Nömm - vd Hargs Hamn, Johan Örjes - Regionråd Uppsala samt Per Germundsson – Produktmarknadschef Lantmännen.

Den nya farleden innebär ett ökat djupgående och att hamnen kan ta emot fartyg med dubbla lastkapaciteten. Man har även byggt nya och moderna farledsanordningar vilket förbättrar säkerheten.

Hamnen tar nu över stafettpinnen och kommer, för att kunna ta emot de nya betydligt större fartygen, bygga en ny 200 meters kaj som beräknas stå klar första halvåret 2023.