Den nya bron över Frykensundet knyter samman Sunne

Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i Sunne. Foto: Sunne kommun

Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet, är klar. Bron fungerar också som reservbro för utryckningsfordon.

Bostadsområdena Torvnäs och Solbacka hänger nu ihop med den västra sidan av Frykensundet med tätortens utbud av kollektivtrafik, handel, restauranger, Kolsnäs och Sundsbergsområdet.