Västlänken byggs med klimatförbättrad betong

Etapp Korsvägen består av omfattande konstruktioner till vilka Thomas Betong levererar sin klimatförbättrade, skräddarsydda betong. Foto: Thomas Betong

Bygget av Västlänken och deletappen vid Korsvägen är ett omfattande projekt, där en av de tre underjordiska tågstationerna håller på att ta form. Etapp Korsvägen består av omfattande konstruktioner, inte minst en utmanande slitsmur till vilken Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, levererar sin klimatförbättrade, skräddarsydda betong.

Sedan byggnationerna av Västlänken och deletapp Korsvägen påbörjades, år 2018, har Thomas Betong varit delaktiga i byggprocessen. Som beställare står Trafikverket, med West Link Contractors som entreprenör – ett joint-venture mellan NCC och Wayss & Freytag. Totalt ska Thomas Betong leverera dryga 200 000 kubikmeter klimatförbättrad betong.

Den klimatförbättrade betongen ska användas för olika typer av konstruktioner. Hittills har betongen främst gått åt till förberedande grundläggningsarbete för att längre fram användas desto mer i själva tunnelarbetet. Under kommande vinterhalvår påbörjas ett förstärkningsarbete, och vad som kallas slitsmurar - ett mycket speciellt sätt att bygga på, menar både Linus Lindström, avtalsansvarig på NCC och Jonas Davidsson, försäljningschef på Thomas Betong.

– Själva slitsmuren är en betongkonstruktion som är relativt ovanlig i Sverige. Det är ett pågående jobb där man gräver en smal slits rakt ner i leran, ända ner till berget, som sedan fylls med betong. Det utgör sedan tunnelns väggar. Det är ett omfattande jobb som kommer att pågå under hela 2021 och en bit in i 2022, säger Linus Lindström.

– Det är inte så vanligt förekommande här i Sverige, men Thomas Concrete Group och Thomas Betong här i Göteborg, har gjort detta i byggnationerna vid Centralstationen tidigare, säger Jonas Davidsson.

Utöver konstruktionen av slitsmurarna kommer den klimatförbättrade betongen användas i byggandet av själva tunnelstationerna. Även den södra delen, vid Almedal, kommer nyttja klimatförbättrad betong från Thomas Betong. Att använda sig av betong med lägre klimatavtryck är både viktigt och nödvändigt, menar Linus, NCC.

- Att använda sig av klimatförbättrad betong är ett klimatval som samhället kan ta och det finns stora vinningar med det. Alla byggmaterial måste bli mer miljö- och klimatanpassade, och betongen är inget undantag. Det är den vägen NCC vill gå, och jag tror att hela branschen måste jobba med den här typen av klimatåtgärder, säger Linus.

För projektet har en helt kundunik betong tagits fram – med likheter från den betong som används vid Centralstationen.

– Vi tar fram och skräddarsyr unika betongtyper tillsammans med Trafikverket. Vi har producerat en liknande variant till Centralstationen, men betongen till Korsvägen är något modifierad då det ska gjutas mycket djupare och ända ner till berget, avslutar Jonas.