92 av 100 pendeltåg punktliga

I september var punktligheten lägre än genomsnittet. Foto: MTR

September månads punktlighet landade på 91,9 procent. Punktligheten påverkades framförallt av infrastrukturproblem och följdorsaker, som tillsammans utgjorde cirka 70 procent av de totala förseningarna. Månadens punktlighet var lägre än samma månad föregående år och en minskning jämfört med den senaste månaden.

I september var punktligheten lägre än genomsnittet det senaste året. Den punktligaste dagen var den 5 september, med en total punktlighet på 98,8 procent. Punktligheten påverkades framförallt av infrastrukturproblem och efterverkningar av tidigare störningar, så kallade följdorsaker. Totalt utgjorde detta 70 procent av förseningarna under månaden.

Den 28 september uppstod ett ställverksfel i Älvsjö med omfattande påverkan på trafiken under hela trafikdygnet. Den 29 september drabbades ett pendeltåg av en hjulskada och blev stående på Stockholm City till dess att det kunde bogseras från platsen. Händelsen innebar såväl inställda tåg som stora följdförseningar.

– September var länge en månad med god punktlighet men två större trafikstörningar samtidigt som många av stockholmarna återupptog sin arbetspendling efter att ha arbetat hemma en längre tid tog ned månadsresultatet, säger Mats Johannesson, vd MTR Pendeltågen.