Borrkärneskanning ska hjälpa geologer att se genom berget

Tekniker Johanna Pallar i på LKAB digitaliserar borrkärnor genom att skanna dem med Minalyzer CS. Den insamlade datan används för att ta fram och träna algoritmer för att automatisera loggning av borrkärnor. Foto: Joel Krispinsson

Av Simon Matthis 

LKAB, Minalyze AB och Sentian har gått samman i ett konsortium för att utveckla tekniken för skanning av borrkärnor. Med artificiell intelligens kan stora mängder data behandlas – och förhoppningsvis även hjälpa geologerna att dra slutsatser om vad som finns utanför borrhålen.

I fjol startade LKAB ett test med borrkärnskannern Minalyzer CS där målet var att förbättra arbetsflödet för kärnloggning. Testet ledde till en permanent installation i Kiruna och utvidgning till Malmberget där data från Minalyzer CS används för att hjälpa geologisk loggning av borrkärnorna.

Enligt LKAB gör AI-applikationen att analyserna går mycket fortare.

Tiden att utvärdera en borrkärna kommer att minskas från veckor till minuter, med ökad noggrannhet. ”Teknikutvecklingen som drivs av konsortiet kommer att bli världens första i sitt slag och kommer att förändra hela branschen”, skriver LKAB.

– Med samarbetet tar kärnkarteringen ett stort steg genom maskininlärning och artificiell Intelligens. Geologen kan i ett tidigt skede lägga större fokus på de områden av kärnan som uppvisar kemiska eller andra förändringar. Det öppnas möjligheter att få ökad kunskap om malmbildningsprocesser och omvandlingar på ett helt annat sätt än tidigare.