Regeringen vill tidigarelägga infrastruktursatsningar

Regeringen vill tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar i norr. Arkivbild

Med anledning av de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten uppdrar regeringen åt Trafikverket att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar.

Trafikverket ska också utreda eventuella brister och flaskhalsar i infrastrukturen som kan uppkomma med anledning av de omfattande etableringarna som nu pågår och planeras.

– Vi måste öka tempot för att möta de stora industriinvesteringarna i norra Sverige. Att tidigarelägga infrastruktursatsningar är smart jobbpolitik och kan vara en viktig del i att snabbare nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 22 november 2021.