Bron över Axeltorpsviken i Bromölla renoveras

Lastbil passerar bron över Axeltorpsviken. Bron ska nu renoveras. Foto: Bromölla kommun

Nu startar renoveringen av bron över Axeltorpsviken vid infarten till Åsens avfallsanläggning i Bromölla kommun. Trafiken till och från anläggningen påverkas under flera månader. I första steget dirigeras endast tunga fordon om via Näsums samhälle. I ett senare skede stängs bron av helt och samtlig trafik till anläggningen leds om via Näsums samhälle och enkelriktas via två olika vägar.

Ordinarie infartsväg till Åsen stängs av för fordon tyngre än 3,5 ton. Tunga fordon kör istället till Åsen via den blå markeringen på kartan. Personbilar kan fortsätta att använda bron, vars hastighet begränsats till 10 kilometer i timmen. När reparationen av bron påbörjats sängs ordinarie infart till Åsen helt.