Branden på Esrange sinkar sondverksamheten

Brand uppstod på Esrange i samband testbränning av raketmotor. Foto: ESA

Den brand som uppstod på Esrange i samband med en planerad testbränning av en raketmotor förstörde delvis den infrastruktur som används för uppskjutning av sondraketer. Annan verksamhet på Esrange påverkas inte.

Branden skadade inte verksamheten för satellitkommunikation, stratosfäriska ballonger eller testverksamheten för ny raketteknik. Inte heller påverkades den pågående utbyggnaden av basen inför de planerade satellituppskjutningarna från Esrange.

Däremot orsakade branden skador på delar av uppskjutningsanordningarna för sondraketer - raketer för forskning i tyngdlöshet - som använts på Esrange sedan 60-talet, samt byggnader i anslutning till denna. Ingen människa kom till skada.

– Det viktigaste är att vår personal och alla andra som befann sig på basen är i säkerhet. Men det är många sorgsna miner på Esrange idag. Sondraketsverksamheten är något av Esrange hjärta där allt började för mer än femtio år sedan, säger Lennart Poromaa, platschef på Esrange.

Nu vidtas utredningsarbete för att hitta orsaken till olyckan och planeringen för att kunna återuppta sondraketverksamheten.