Stora satsningar på transportsektorn i regeringens budgetförslag

Regeringen föreslår utökat stöd till nattågstrafiken. Foto: Kasper Dudzik/SJ

Regeringen har i den kommande budgeten presenterat satsningar på över tre miljarder under 2021 samt fyra miljarder under 2022 på olika trafikslag. Förslagen har fokus på en grön omställning av transportsektorn

I budgeten föreslår regeringen satsningar på över 3,9 miljarder kronor för att påskynda omställningen i transportsektorn. Regeringen tillför också medel till klimatbonussystemet för att pengarna ska räcka till för alla som köpt eller ska köpa en bonusbil.

− Försäljningen av elbilar har dubblerats flera gånger om sedan bonus-malus infördes, och regeringen vill fortsätta gynna den utvecklingen. Nu ser vi till alla kan få den klimatbonus de förväntade sig när de köpte en klimatbonusbil, säger miljö- och klimatminister Per Bolund

Regeringen föreslår också ändringar som innebär att bensin- och dieseldrivna blir dyrare att äga och att gränsen för vilka bilar som omfattas av förhöjd fordonsskatt kommer sänkas.

– Fler bilar med fossila drivmedel kommer omfattas. Det är viktiga åtgärder för att ännu snabbare ställa om Sveriges fordonsflotta och se till att de bästa bilarna kommer ut på marknaden, säger Per Bolund.

Anslaget till underhåll av järnvägar stärks med ytterligare 1000 miljoner kronor under 2022. Man föreslår också en sänkning på banavgifterna på 1,37 miljarder kronor under 2021.

– Genom en ordentlig sänkning av banavgifterna blir det också billigare för transportörerna som kör järnväg. Det är också ett sätt att stärka de klimatstarka alternativens konkurrenskraft, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Även kollektivtrafiken får tillskott. Man tillför ytterligare 1000 miljoner kronor till kollektivtrafiken under 2022. Stödet lämnas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av pandemin. Man lägger också 111 miljoner kronor för att införa ett nationellt biljettsystem som omfattar all kollektivtrafik i Sverige.

Regeringen satsar också på nattågstrafiken till och från övre Norrland och Jämtland. Förslaget innebär att anslaget höjs med 27 miljoner kronor och att mer pengar tillförs för att finansiera nattågstrafiken. Även Trafikverkets låneram utökas för att möjliggöra investeringar i nya lok och vagnar.

Budgeten har en tydlig profil mot en grön omställning av transportsektorn och som innehåller både morot och piska för att påskynda en fossilfri trafikmiljö.