Färjeresandet ökar andra kvartalet

Passagerartrafiken med fartyg har återhämtat sig. Foto: Mostphotos/Jorry Streipel

Under andra kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 3,3 miljoner, en ökning med 53 procent jämfört med samma kvartal 2020, som var i början av pandemin. Ökningstakten var snabbare på Gotlands­färjorna än i utrikestrafiken. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg har återhämtat sig något från den snabba nedgången som vi såg i början av pandemin. Ännu är det långt kvar till nivån för resandet som vi såg 2019. Hamnarnas godshantering föll aldrig lika snabbt och är redan på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Ökningar och minskningar avser förändringar under kvartal 2 2021 jämfört med kvartal 2 2020. Antal passagerare i inrikes trafik har ökat mest, med 110 procent, till 403 000 passagerare. Det är trafiken till och från Gotland som ligger bakom ökningen. Antal passagerare i utrikes trafik ökade med 41 procent, till 2,5 miljoner passagerare. Fler passagerare till/från danska hamnar bidrog mest till ökningen med 281 000 fler passagerare. Störst relativ ökning per land var det i resandet till/från Finland, som ökade med 182 procent från en låg nivå.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade med 2 procent till 43,3 miljoner ton. Riktningen i utvecklingen skiljde sig för lastat respektive lossat gods. Lastat gods till utrikes hamn ökade med 16 procent, till 17 miljoner ton, medan lossat gods från utrikes hamn minskade med 5 procent, till 20,1 miljoner ton. Total inrikes godshantering minskade med 7 procent till 6,2 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Kryssningspassagerare ingår.